Deel dit artikel via

Auteur: Naam Auteur

Professionele ISO klasse II geluidsmeter

Op verzoek van een technisch-installateur heeft Bewijsrapportage.nl geluidsmetingen vastgelegd in een proces-verbaal van constatering.

De door Bewijsrapportage.nl ingezette geluidsmeters zijn gekalibreerd volgens de DIN EN ISO 9001 voorschriften. De apparatuur is bijzonder geschikt voor het meten van geluidsoverlast op het gebied van industriële, gezondheid, veiligheid en milieu-monitoring. Door het gebruik van een datalogfunctie, waarmee tot 32700 meetwaarden kunnen worden opgeslagen, is monitoring op lange termijn mogelijk. Meetwaarden kunnen met behulp van een web-applicatie realtime worden uitgelezen en vastgelegd.

Inzet professionele ISO Klasse II geluidsmeter.