Deel dit artikel via

Digitaal Beslagregister (DBR)

Per 1 januari 2016 is het Digitaal Beslagregister (DBR) voor gerechtsdeurwaarders opengesteld.

Welke beslagen?

In het DBR worden door de gerechtsdeurwaarders sinds 1 januari 2016 alle beslagen die zij leggen ten laste van natuurlijke personen op salaris, uitkering, toeslagen of andere periodieke uitkeringen vastgelegd.

Verplichting:

Op basis van de voor de deurwaarders geldende “Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders” en het daaraan verbonden reglement zijn wij in bepaalde gevallen verplicht om te controleren of de schuldenaar/debiteur in het DBR voorkomt.

Deze verplichting geldt kort gesteld:

  1. voorafgaand aan een dagvaarding in eerste aanleg met betrekking tot alleen een geldvordering;
  2. voorafgaand aan een beslag op een periodieke uitkering;

Als de debiteur in het DBR voorkomt en uit de gegevens blijkt dat bij een eventueel beslag voor uw vordering redelijkerwijs niet binnen 3 jaar zal kunnen worden voldaan, moeten wij onze opdrachtgever hierover informeren. Daarbij zal door ons kantoor geen inhoudelijke informatie kunnen worden verstrekt.

Schriftelijke opdracht bij negatieve registratie:

Op basis van onze melding dient onze opdrachtgever ons expliciet opdracht te geven om de opdracht tot dagvaarding of beslag uit te voeren. Deze opdracht moet schriftelijk of per e-mail omdat wij het antwoord aantoonbaar moeten hebben opgeslagen in het dossier.

Kosten:

De kosten voor het raadplegen van het DBR zijn voor 2020 vastgesteld op € 1,76 exclusief BTW. Bij voortzetten van de opdracht worden deze kosten meegenomen in het exploot, bij het niet-doorzetten van de opdracht zijn wij genoodzaakt deze kosten door te belasten aan de opdrachtgever.