Heeft u een schuld?

Heeft u een aanmaning of sommatie ontvangen van Kerckhoffs & Lasonder? En wilt u online uw schuld voldoen? Klik dan hier voor de online dienstverlening. U ziet dan of u uw schuld online kunt overmaken dan wel een betalingsregeling kunt treffen.

Houdt u er wel rekening mee dat de schuldeiser niet akkoord behoeft te gaan met de door u voorgestelde regeling.

Wilt u advies en/of hulp bij het aflossen van uw schulden? Probeer dan gebruik te maken van vrijwillige schuldhulp. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: