Huisregels

Voor de meeste vragen kunt u per e-mail of telefonisch bij ons terecht. Mocht u ons kantoor willen bezoeken dan dient u zich te houden aan een aantal huisregels.

  1. U dient ten alle tijden de aanwijzingen van ons personeel op te volgen
  2. U dient de privacy van andere bezoekers te respecteren
  3. Agressief gedrag, zowel verbaal als fysiek, wordt niet getolereerd.
  4. Op ons kantoor geldt een rookverbod alsmede een verbod op het gebruik van drugs en alcohol.

Indien u zich niet houdt aan een van deze regels kan het personeel vorderen dat u het pand verlaat en indien nodig zal u een verbod krijgen om ons pand in de toekomst te bezoeken. Van bedreiging, molest en vernieling wordt aangifte gedaan.

Op ons kantoor is op meerdere plaatsen permanente camera toezicht aanwezig.

Hoe gaan we met elkaar om?

Wij behandelen u met respect. U behandelt ons met respect.

Wij komen onze afspraken na. Dat doet u ook. Lukt het ons niet een afspraak na te komen, laten wij u dat op tijd weten. Ook vertellen we waarom we de afspraak niet kunnen nakomen.

Verbaal of fysiek agressief gedrag wordt dan ook niet geaccepteerd. Als een bezoeker zich agressief gedraagt, wordt hier meteen melding van gemaakt. Iedere melding wordt geregistreerd. Bij ernstige vormen van agressie wordt er door de politie proces-verbaal opgemaakt. Alle schade – zowel materieel als immaterieel – wordt verhaald op de veroorzaker. In het Agressieprotocol zijn hiervoor een aantal huisregels vastgelegd. Bent u agressief richting één van onze medewerkers, dan nemen wij hiertegen maatregelen.