Uitleg

U heeft van Kerckhoffs & Lasonder wellicht een aanmaning ontvangen of een ambtelijk document (= exploot). Een exploot is een officieel stuk dat uitsluitend door een beedigd gerechtsdeurwaarder aan uw adres mag worden bezorgd/uitgereikt. Het exploot kan door de gerechtsdeurwaarder aan u worden uitgereikt of worden gelaten in de brievenbus in een ambtelijke envelop.

Voor een aantal van deze exploten kunt u een beknopte uitleg vinden via de link bijsluiters.

Het betreft uitleg voor de volgende situaties:

  • er is een vonnis betekend
  • er is beslag gelegd op inboedel of een auto
  • er is beslag gelegd op loon of uitkering
  • er is beslag gelegd op een bankrekening
  • er is aangekondigd dat een pand zal worden ontruimd

De uitleg is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks en Arabisch