Links

  Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG
Alle gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG. De door de beroepsorganisatie opgestelde regels zijn bindend voor alle leden. Ook vallen alle leden onder het tuchtrecht zoals geregeld door de KBvG.

Op de site van de KBvG vindt u handige informatie over nationale en internationale wetgeving, tarieven, nieuwsberichten etc.

  Bureau Financieel Toezicht
Zowel het gerechtsdeurwaarderskantoor als de gerechtsdeurwaarder in persoon staan verplicht onder toezicht van het BFT. Dit toezicht is gericht op het waarborgen van het maatschappelijk vertrouwen, dat alle aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn.

  Rechtspraak
Hier vindt u onder meer handige informatie over de diverse rechtbanken, een zoekmachine voor gerechtelijke uitspraken en uitleg over diverse procedures.

  Overheid
Deze site is handig als startpagina voor al uw vragen over overheidsorganisaties.

  Jurisprudentie actueel
Via deze site vindt u recente uitspraken en juridische ontwikkelingen.

  Juridisch loket
Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie, waar iedere burger terecht kan voor gratis juridisch advies.

  Insolventieregister
Dit register bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en uitspraken WSNP van na 1 januari 2005.

  www.naardekantonrechter.nl
Hier vindt u o.a. een voorlichtingsfilm over de procedure bij de kantonrechter.