Bewijsrapportage. Een bewijs dat zich heeft bewezen.

Een bewijsrapportage heet in vaktermen een proces verbaal van constatering. Voor de eenvoud hanteren we het begrip bewijsrapportage.

Talloze voorbeelden zijn te noemen, waarbij rechtsgeldig bewijsmateriaal van doorslaggevend belang kan zijn. De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die door de Kroon beëdigd is. Wat hij of zij constateert en verklaart, wordt in de rechtspraak beschouwd als de waarheid. Als de deurwaarder zijn bevindingen vastlegt in een bewijsrapportage, dan heeft deze verklaring dezelfde bewijskracht als een proces verbaal opgesteld door de politie.

Onze gerechtsdeurwaarders maken maandelijks vele malen een bewijsrapportage Veelal gebeurt dit in opdracht van bouwbedrijven, omdat de opdrachtgever of verzekering dit vereist. Omdat bouwwerkzaamheden schade kunnen veroorzaken aan omliggende objecten, wil de opdrachtgever onterechte schadeclaims voorkomen. Nauwkeurig wordt alles in de omgeving vastgelegd, gefotografeerd en in een dossier gedocumenteerd als een bewijsrapport.

Een ander voorbeeld is de opdracht van een machinefabriek. De machinefabriek had een bollensnijmachine ontwikkeld. De machinefabriek had alle eigenschappen van de machine vastgelegd en laten beschermen door een octrooi. Ondanks deze maatregelen ontwikkelde en verkocht de concurrent een gelijkwaardige machine. Marco Lasonder: “Er zijn toen wel pogingen gedaan hier in onderling overleg uit te komen. Maar uiteindelijk vond de uitvindende machinefabriek toch dat op bepaalde eigenschappen van de machine inbreuk op het octrooi werd gepleegd. Om hiervoor bewijslast te verkrijgen moesten wij exact de werking van de machines van de concurrent vastleggen in een bewijsrapportage. Een forse en nauwkeurige klus om dit tot in detail vast te leggen”.

Een bewijsrapportage (proces verbaal van constatering) is een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde verklaring, waarin een door die gerechtsdeurwaarder gedane waarneming is vastgelegd. Het gaat hier in juridische zin om een akte, om een schriftelijk stuk dat dient tot het leveren van bewijs. In de rechtspraktijk wordt een bewijsraportage als bijzonder sterk ervaren. Met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis is vereist.

www.bewijsrapportage.nl