Debiteurenbeheer

Facturen blijven soms helaas (te) lang onbetaald. Dit kan uw liquiditeit enorm onder druk zetten. Én worden uw rekeningen helemaal niet betaald? Dan kan uw winstprognose ineens omslaan in verlies.

Onze ervaren medewerkers weten als geen ander hoe om te gaan met uw debiteuren. Wij:

  • adviseren u deskundig over het voorkomen van lang openstaande vorderingen
  • wijzen u op de mogelijke gevolgen van niet betalen
  • beoordelen uw herinneringen/aanmaningen en waar nodig passen we deze aan
  • stellen samen met u een plan van aanpak op om uw debiteurenbeheer te optimaliseren
  • ondernemen actie tegen debiteuren die uw facturen niet betalen
  • handelen – indien gewenst en van toepassing – met het behoud van de zakelijke relatie tussen u en uw klant als uitgangspunt

Onderdeel van debiteurenbeheer is debiteurenbewaking. Wij bieden hiervoor een 100% digitale oplossing waarbij er een koppeling tot stand kan worden gebracht met uw boekhoudprogramma. Diverse banken zijn hier inmiddels op aangesloten. De beveiliging van dit systeem voldoet aan de hoogste normeringen.

Een incasso-traject is mensenwerk. Als professionele partij houden wij rekening met de omstandigheden. Niemand kiest voor schulden. Wij werken volgens het credo; “Wie goed doet goed ontmoet”. Incasseren op een sociaal verantwoorde wijze.

Alle incasso-inspanningen zijn er daarom op gericht betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en – indien toch ontstaan – zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten adequaat op te lossen.

“U hoeft zelf geen fysieke documenten meer te versturen. Dat doen wij voor u!”