Executieverkopen

Objecten:

Bedrijfsinventaris, waaronder: drie behandelstoelen, een röntgenapparaat (Morita 3D R100), drie plafondlampen, compressoren, afzuigmotor, watersysteem, een kleine autoclaaf en reinigingskasten. Verkoop online in één kavel en bij opbod, biedingen vanaf € 14.000,-

Dag, uur en locatie verkoop:

Online verkoop op 10 maart 2023 te 14.00 uur.
De roerende zaken bevinden zich in een opslagcontainer te Amsterdam.

Dossiernummer:

L0220921

Biedingen:

Biedingen uitsluitend per e-mail, met bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en, indien van toepassing, recent uittreksel uit het Handelsregister.

Ophalen zaken na verkoop:

Na verkoop en gunning zal de locatie van de roerende zaken worden doorgegeven aan de koper.
De zaken dienen vervolgens uiterlijk 17 maart 2023 opgehaald te worden, waarbij de opslagkosten vanaf 11 maart 2023 door de koper dienen te worden vergoed.

Hoogste bieding:

€ 20.600,00

VEILING GESLOTEN.
10 maart 2023 te 14.00 uur.