Huurincasso voor verhuurders

Onze werkzaamheden voor verhuurders:

 • 100% digitale debiteurenbewaking
 • incasseren van openstaande huurvorderingen
 • het versturen van aanmaningen op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (voor vorderingen van na 1 juli 2012)
 • huisbezoeken (desgewenst in de avonduren/weekend)
 • voeren van (ontruimings)procedures (huurachterstand/overlast/hennep)
 • coördinatie en organisatie; onderhouden van contacten met alle betrokken instanties, waaronder (schuld)hulpverleners, gemeente en politie
 • uitvoeren van de ontruiming: contacten met containerbedrijf, politie, slotenservice en ontruimingsploeg
 • opmaken van het huurcontract en huurprijsherziening
 • vastgoedbeheer
 • opmaken van bewijsrapportages (proces-verbaal van constatering, voor- en eindinspecties)
 • afwikkeling huurcontact na overlijden huurder (Centraal Testamentenregister, aanvaarding/verwerping nalatenschap)

Vroegsignalering:

Steeds belangrijker wordt het vroegtijdig onderscheiden van de niet-willende betalers van de niet-kunnende betalers. Bij niet-kunnende betalers ligt de nadruk op het vinden van oplossingen.

“Huisbezoeken in de minnelijke fase zijn van groot belang voor bewaking en het voorkomen van problematische schulden”.