Incasso

Als uw eigen aanmaningen niet meer helpen, schakelt u tijdig onze gerechtsdeurwaarders in voor uw incasso. Wij geven niet alleen adviezen om problemen met debiteuren te voorkomen, maar wij bieden ook externe incasso-hulp.

Door onze jarenlange ervaring weten we precies hoe we schuldenaren doelgericht moeten benaderen voor het beste resultaat. Vaak zijn verdere juridische stappen niet nodig om uw vordering te incasseren. Onze status als openbaar ambtenaar draagt daar zeker aan bij. Tussentijdse oplossingen en bijvoorbeeld betalingsregelingen worden altijd met u besproken. Zo houdt u grip op uw vordering. Bovendien bent u middels online inzage in uw dossiers voortdurend up-to-date over de stand van zaken!

Ons effectieve incassosysteem wordt nauwkeurig afgestemd op uw organisatie, uw specifieke wensen en de fase waarin de vordering zich bevindt.

Van facturatie tot en met ingebrekestelling, van buitengerechtelijke incasso tot en met de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels; wij stellen alles in het werk voor een snelle en effectieve incasso van uw vorderingen.

Belangrijk uitgangspunt blijft de relatie met uw klant. Dat is maatwerk: soms is een stevige aanpak noodzakelijk, soms is het beter om een tussenweg te zoeken. Daarover maken wij vooraf afspraken met u en gedurende het incassotraject houden wij u op de hoogte van de gang van zaken, zodat u altijd grip houdt op uw klantrelatie.

“Compleet en waterdicht incassosysteem op maat”