Online dossierinformatie

Voor inzage in uw dossiers kunnen onze opdrachtgevers gebruik maken van onze online dienstverlening en op de database inloggen middels een verkregen gebruikersnaam/wachtwoord. De dossierinformatie is in te zien via de button “Online dossierinformatie”.

Als u, als onze opdrachtgever, nog niet in het bezit bent van inloggegevens kunt u deze via een email aanvragen. De online dossierinformatie kan overigens beperkt zijn in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.