Proces- en executierecht

Ambtenaar én ondernemer

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar, belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak. Daarnaast is hij ook een zelfstandig ondernemer die opdrachtgevers adviseert, juridische en incasso-opdrachten uitvoert en ondersteuning biedt bij debiteurenbeheer.

Onze toegevoegde waarde:

Wij opereren op het snijvlak van het zakelijke en juridische verkeer en functioneren tegelijkertijd als intermediair tussen de verschillende partijen. Wij:

  • voorkomen zakelijke conflicten over betalingen, of lossen deze op,
  • nemen zelf alle stappen in een procedure bij de sector Kanton van de Rechtbank, wij hoeven hiervoor geen advocaat of juristen in te schakelen,
  • kunnen als aanspreekpunt fungeren bij zaken die voor de Rechtbank moeten dienen, waardoor u uw vaste contactpersoon binnen ons kantoor behoudt.

Conflict wordt procedure

Soms komt een conflict toch tot een procedure. Bijvoorbeeld een arbeidsconflict, huurconflict of conflict over onbetaalde schulden. Bij een dergelijke procedure kunnen wij de werkgever, verhuurder en/of schuldeiser deskundig adviseren. De gerechtsdeurwaarder is als enige betrokken bij de feitelijke uitvoering van de verschillende juridische stappen. Wij brengen het exploot uit waarmee de gedaagde voor de rechtbank wordt geroepen, voeren de gerechtelijke procedure en met toestemming van de rechtbank leggen wij beslag, op roerende of onroerende zaken of op een bankrekening.

Conservatoir beslag

Met een conservatoir beslag wordt voorkomen dat er na de procedure geen middelen meer zijn om de schulden te betalen.

Derdenbeslag en beslagvrije voet

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij beslag leggen op loon of uitkering van een schuldenaar. Dit heet derdenbeslag: het beslag wordt gelegd via de werkgever of de uitkeringsinstantie, die zelf verder niets met de schuld te maken heeft. Bij een derdenbeslag is de werkgever of uitkeringsinstantie verplicht om het inkomensdeel dat boven de beslagvrije voet valt, in te houden op loon of uitkering en af te dragen aan de gerechtsdeurwaarder.

Afwikkeling

Na het vonnis zorgen wij ervoor dat het vonnis wordt betekend aan de veroordeelde partij. Deze is verplicht aan het vonnis te voldoen. Doet hij dat niet, dan kunnen wij executoriaal beslag leggen op bezittingen. Bij huurachterstand kan dat uiteindelijk leiden tot ontruiming.

“Meer dan openstaande vorderingen innen: wij zijn ook juridisch specialist. Wij helpen u graag om effectief zaken te doen”