Advocatenloket

Wij bieden een effectieve combinatie van regionale expertise, persoonlijk contact, landelijke dekking en één loket voor een snelle afhandeling van uw zaken.

Wat mag u van ons verwachten?

Al uw exploten worden hetzij door ons opgesteld, hetzij door ons gecontroleerd op nietigheden en waar nodig in overleg met u gecorrigeerd.

Spoedopdrachten

Voor spoedopdrachten buiten de reguliere kantoortijden kunt u bellen met of een WhatsApp-bericht sturen naar 06-12254181.

Actuele informatie en wetenswaardigheden

Advocaten en gerechtsdeurwaarders werken op veel vlakken samen. Wet- en regelgeving staan daarbij centraal. Om de advocatuur optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij de belangrijkste items op deze pagina samengevat.

Indeling arrondissementen

De Justitiële indeling van Nederland bestaat uit 10 arrondissementen met 4 ressorten.

De termijnenwet

Artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag uitbrengen tussen acht uur ‘s avonds en zeven uur ‘s ochtends.

Ook mag geen exploot worden uitgebracht op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. In de Algemene termijnenwet is opgenomen dat de volgende dagen worden aangemerkt als algemeen erkende feestdag: nieuwjaarsdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Goede Vrijdag is geen algemeen erkende feestdag, maar wordt aan een algemeen erkende feestdag gelijk gesteld (artikel 3 lid 2 Algemene termijnenwet).