Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag)

Het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) is de maximale prijs (excl. BTW) die een gerechtsdeurwaarder mag doorberekenen voor een ambtshandeling, aan degene tegen wie de ambtshandeling is gericht. Het tarief is van rechtswege vastgesteld en wordt elk jaar per 1 januari geïndexeerd.

Invorderingskosten (Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten)

Invorderingskosten worden ook wel buitengerechtelijke kosten of incassokosten genoemd. Dit zijn de kosten die de gemachtigde aan de schuldeiser in rekening brengt en die de schuldeiser uiteindelijk doorberekent aan de debiteur.

Sinds juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) van toepassing. Meer informatie omtrent deze wet kunt u vinden onder de button “incassokosten”. De hoogte van de invorderingskosten is afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Griffierechten

Griffierechten zijn de administratiekosten van de Rechtbank, die aan de eisende partij in rekening worden gebracht op het moment dat een zaak voor de eerste keer dient. De verliezende partij zal over het algemeen tot betalen van de griffierechten worden veroordeeld; de schuldeiser moet ze als het ware voorschieten. Daarom maken griffierechten ook deel uit van de uiteindelijke proceskostenveroordeling.

De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Wettelijke en vertragingsrente

Vertragingsrente (artikel 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek) is de vergoeding die een schuldeiser mag vorderen van een debiteur voor de schade die hij lijdt door het niet tijdig betalen van een factuur.

Klik hier voor meer informatie over vertragingsrente.